www.eprace.edu.pl » iso-cmm

Problematyka jakości oprogramowania w kontekście norm CMM oraz ISO serii 9000

Autor:

do wiadomości redakcji

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kierunek:

Informatyka

Data powstania:

2000-02-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-04-16 12:53:07

Opis pracy:

Celem pracy jest przedstawienie w monograficznym ujęciu problemu jakości oprogramowania. Podstawą dla rozważań będzie metodologia przedstawiona w trzech obecnie wiodących systemach jakości: ISO 9001, ISO SPICE oraz CMM.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.