www.eprace.edu.pl » iso-cmm » ISO SPICE

ISO SPICEPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wstęp


ISO/IEC TR 15504


Architektura systemu SPICE


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.