www.eprace.edu.pl » iso-cmm » spis treści

Problematyka jakości oprogramowania w kontekście norm CMM oraz ISO serii 90001. Wstęp

 1.1. Cel pracy

 1.2. Zawartość pracy2. Pojęcie jakości i atrybuty jakości

 2.1. Wstęp

 2.2. Atrybuty jakości

 2.3. Moc

 2.4. Niezawodność

 2.5. Metody analizy

 2.6. Bezpieczeństwo

 2.7. Niezawodność i bezpieczeństwo3. CMM

 3.1. Źródła Capability Maturity Model

 3.2. Pięć poziomów CMM

 3.3. Operacyjna definicja CMM

 3.4. Użycie CMM

 3.5. Podsumowanie

 3.6. Osobiste zaangażowanie w jakość oprogramowania4. ISO 9001

 4.1. Wprowadzenie

 4.2. Szczegółowe omówienie wytycznych normy ISO 9001

 4.3. ISO 9000-35. ISO SPICE

 5.1. Wstęp

 5.2. ISO/IEC TR 15504

 5.3. Architektura systemu SPICE6. Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM

 6.1. Odpowiedzialność kierownictwa

 6.2. System jakości

 6.3. Przegląd umowy

 6.4. Sterowanie projektowaniem

 6.5. Nadzór nad dokumentacją i danymi

 6.6. Zakupy

 6.7. Nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta

 6.8. Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu

 6.9. Sterowanie procesem

 6.10. Kontrola i badania

 6.11. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań

 6.12. Status kontroli i badania

 6.13. Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami

 6.14. Działania korygujące i zapobiegawcze

 6.15. Postępowanie z wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie, zabezpieczanie i dostarczanie

 6.16. Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości

 6.17. Wewnętrzne audity jakości

 6.18. Szkolenie

 6.19. Serwis

 6.20. Metody statystyczne7. Podsumowanie i wnioski ogólne

 7.1. Perspektywy rozbudowy pracy8. Literatura

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.