www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Wstęp

Wstęp

Obecny poziom złożoności charakteryzujący proces wytwarzania oprogramowania sprawia, że przeprowadzanie tego procesu i nadzór nad nim są wyjątkowo trudnymi zadaniami. Wyprodukowanie w założonym terminie niezawodnego i użytecznego oprogramowania przy jednoczesnym zachowaniu zakładanego wcześniej budżetu jest dla wielu firm zadaniem skrajnie trudnym. Wiele produktów jest dostarczanych zbyt późno, koszty są zazwyczaj większe od zakładanych, a same produkty nie spełniają wymagań odbiorcy według kryteriów jakościowych. Rodzi to problemy zarówno u samych producentów oprogramowania, jak i u ich klientów. Problemy te narastają do niepokojących rozmiarów wraz ze wzrostem rozmiaru i złożoności projektu. Ich pokonanie jest możliwe poprzez skoncentrowanie się na wysiłkach w budowaniu infrastruktury efektywnej inżynierii oprogramowania i praktyk zarządzania.

Aby zbudować taką infrastrukturę, organizacje produkujące oprogramowanie potrzebują metod oceny ich zdolności do przedstawienia procesu tworzenia oprogramowania. Potrzebują także wskazówek i kierownictwa, aby poprawić zdolność przetwarzania, a naczelni dostawcy oprogramowania potrzebują efektywniejszych metod szacowania zdolności organizacyjnych.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Cel pracy


Zawartość pracy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.