www.eprace.edu.pl » iso-cmm » CMM

CMMPodrozdzialy w tym rozdziale:


Źródła Capability Maturity Model


Pięć poziomów CMM


Operacyjna definicja CMM


Użycie CMM


Podsumowanie


Osobiste zaangażowanie w jakość oprogramowania


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.