www.eprace.edu.pl » iso-cmm » ISO 9001 » Wprowadzenie

Wprowadzenie

ISO5 jest międzynarodową organizacją zajmującą się normami odnoszącymi się do niemal wszystkich dziedzin gospodarki. Normy serii ISO 9000 zostały utworzone w 1987 roku. W roku 1994 normy te zostały zrewidowane i poprawione, aby pozostały adekwatne do postępu technologicznego.

Organizacja systemu jakości

Wytyczne określone przez tą rodzinę norm mają charakter uniwersalny i pozwalają uporządkować sposób zarządzania przedsiębiorstwem oraz projektem, tak aby możliwe było wytwarzanie wyrobów o wysokiej jakości. Jednym z najważniejszych komponentów całego procesu projektowania i implementacji jest Gwarancja Jakości (Quality Assurance). Jest ona powiązana z systemem jakości (Quality System). System jakości składa się ze specyficznych systemów, procesów i procedur zarządzania, które zapewniają, że dany produkt lub usługa w pełni odpowiada wymaganiom klienta. Normy serii ISO 9000 stanowią właśnie jedną z dróg prowadzących do budowy systemu jakości. Osobnej dyskusji podlega kwestia, czy jest to najlepsza z dróg, jednak ta kwestia zostanie przedstawiona w osobnym rozdziale.

Podział norm

Normy serii ISO 9000 dzielą się na trzy główne sekcje: ISO 9001, 9002 oraz 9003. ISO 9001 zawierają trzy najważniejsze dokumenty: 9000-1, 9000-2 oraz 9000-3. 9001 stanowi model systemu zapewnienia jakości w zakresie: projektowania, implementacji, produkcji, instalacji i serwisowania. Jest on adresowany do firm, które wykonują wszystkie wymienione tu etapy, czyli projektują wyrób, wytwarzają go, dostarczają do klienta i zapewniają serwis. W obszarze produkcji oprogramowania oznacza to odpowiednio projektowanie oprogramowania, implementację, produkcję kopii, instalację u klienta oraz w dalszym ciągu zapewnianie serwisu. Z kolei normy ISO 9002 są przeznaczone dla firm, które zajmują się ostatnimi trzema etapami, czyli produkcją, instalacją i serwisowaniem produktu. I w końcu ISO 9003 odnoszą się do nadzoru testowania wyrobu.

Rysunek 4.1 [Fleurquin 98] przedstawia strukturę i wzajemne zależności między normami serii 9001.

Rysunek 4.1. Struktura norm serii ISO 9001

Uzyskanie certyfikatu ISO jest oczywiście kosztownym, złożonym i długotrwałym procesem. Wymaga on zaangażowania wszystkich pracowników firmy, niezależnie od stanowiska i wykonywanej funkcji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.