www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Podsumowanie i wnioski ogólne » Perspektywy rozbudowy pracy

Perspektywy rozbudowy pracy

Przedmiotem osobnej analizy mogłoby być rozważanie procesu zapewnienia jakości w kategoriach ilościowych. Pomiary obejmowałyby przede wszystkim ocenę procesu tworzenia oprogramowania i oszacowanie jego wydajności. Niezbędne w tym miejscu byłoby zdobycie danych z wprowadzania systemów jakości w kilku firmach reprezentatywnych dla branży oprogramowania.

Jeżeli chodzi o CMM, istnieje jeszcze wiele istotnych kwestii, dla których brakło miejsca w niniejszej pracy. Tutaj została opisana tylko podstawowa wersja standardu, dotycząca wytwarzania oprogramowania. Rozwinęło się wiele odmian CMM mających zastosowanie w takich dziedzinach, jak np. zarządzanie zasobami ludzkimi, ocena oprogramowania (software appraisal), akwizycja oprogramowania, inżynieria bezpieczeństwa systemów, integracja oprogramowania. Każdy z tych tematów jest na tyle obszerny, że mógłby stać się tematem osobnej pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.