www.eprace.edu.pl » iso-cmm » CMM » Podsumowanie

Podsumowanie

Dla inżynierów procesu tworzenia oprogramowania model CMM posiada istotną wartość. Tkwi ona w obszarach planowania akcji, implementowania planów i definiowania procesów. Podczas planowania inżynierowie posiadają wiedzę o zagadnieniach związanych z procesem tworzenia oprogramowania oraz ekonomiczną orientację. Osiąganie coraz to wyższych poziomów dojrzałości jest stopniowe i wymaga dalekowzrocznych planów. Zbudowanie podstaw i kultury zorientowanej pod ciągłą poprawę zabiera organizacjom około dziesięciu lat. Tak długi okres poprawy procesu jest obcy wielu firmom, ale ten nakład wysiłku i pracy jest konieczny do zbudowania dojrzałych procesów. Te ramy czasowe wynikają również z doświadczeń z innych dziedzin przemysłu, które osiągnęły znaczny stopień dojrzałości.

Czym nie zajmuje się CMM

Model CMM nie jest oczywiście złotym środkiem i nie zajmuje się wszystkimi zagadnieniami istotnymi dla pomyślnego przeprowadzenia projektu. Na przykład CMM nie zajmuje się ekspertyzą w szczególnych dziedzinach aplikacji, nie opowiada się za specyficzną technologią oprogramowania, ani nie sugeruje, jak wynająć kompetentnych ludzi. Niemniej jednak kwestie te są również znaczące dla sukcesu projektu, ale są one analizowane w innym kontekście i nie są zintegrowane z modelem CMM. Model CMM został stworzony, aby dostarczyć uporządkowanego i zdyscyplinowanego schematu zajmującego się zagadnieniami inżynieryjnymi i zarządzaniem procesem.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.