www.eprace.edu.pl » iso-cmm » ISO SPICE » Wstęp

Wstęp

Międzynarodowy projekt SPICE ma na celu wypracowanie standardu ISO obejmującego w sposób całościowy i kompletny problemy związane z zapewnieniem jakości w procesie wytwarzania oprogramowania. Istnieje już wprawdzie norma ISO 9000-3 dotycząca ściśle właśnie wytwarzania oprogramowania, jednak nie jest to dokument, który w wystarczającym stopniu omawia te kwestie. Norma ISO 9000-3 jest raczej próbą interpretacji normy ISO 9001 w kontekście produkcji oprogramowania, dlatego posiada sporo ograniczeń i nie jest na tyle elastyczna, aby odzwierciedlić specyfikę oraz dynamikę tego sektora.

ISO SPICE jest od początku pomyślane jako standard od podstaw opracowywany specjalnie na potrzeby producentów oprogramowania.

Skrót SPICE oznacza Software Process Improvement and Capability Determination. Jest nazwa nadana międzynarodowemu projektowi rozpoczętemu w czerwcu 1993 roku. Projekt ten został zlecony przez JTC1/SC7 - komitet ISO/IEC zajmujący się standaryzacją inżynierii oprogramowania.

Główne cele, jakie postawiono przed autorami projektu to:

Eksperymentalne procesy ISO/IEC 15504 są znane jako SPICE Trials. Zespół ludzi zwany SPICE Trials Team jest odpowiedzialny za zarządzanie organizacją i realizację tych procesów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.