www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Wstęp » Cel pracy

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie w monograficznym ujęciu problemu jakości oprogramowania. Podstawą dla naszych rozważań będzie metodologia przedstawiona w trzech obecnie wiodących systemach jakości: ISO 9001, ISO SPICE oraz CMM. Na wstępie przedstawimy czym jest jakość oraz jakie posiada atrybuty. Następnie omówimy wcześniej wspomniane trzy systemy jakości.

Pierwszy i najstarszy z tych systemów to rodzina norm ISO 9001. Jest to system najbardziej ogólny, ponieważ był on od początku projektowany dla szerokiej palety branż i zastosowań. Wytyczne określone przez tą rodzinę norm mają charakter uniwersalny i pozwalają uporządkować sposób zarządzania przedsiębiorstwem oraz projektem, tak aby możliwe było wytwarzanie wyrobów o wysokiej jakości. Aby dostosować te bardzo ogólne wskazówki do specyfiki wytwarzania oprogramowania powstała norma ISO 9000-3, w której znalazły odbicie problemy, z którymi borykają się producenci oprogramowania.

Drugi z systemów to ISO SPICE. Jest to rodzina norm od samego początku tworzona specjalnie z myślą o procesie wytwarzania oprogramowania. System ten nie jest jeszcze z formalnego punktu widzenia normą międzynarodową; znajduje się on ciągle w fazie rozwoju i testowania. Są prowadzone intensywne prace, których rezultaty są na tyle obiecujące, że już wkrótce można się spodziewać szybkiego rozpowszechnienia norm ISO SPICE.

Wreszcie trzeci system to CMM. Został on stworzony jako odpowiedź na rosnący kryzys wytwarzania oprogramowania. Jest on w tej chwili najczęściej używany do komercyjnych zastosowań w dużych i średnich organizacjach zajmujących się projektowaniem oprogramowania.

Zamierzeniem naszej pracy jest przedstawienie problematyki jakości oprogramowania w sposób kompleksowy, tak aby osoba będąca nawet laikiem w tej dziedzinie mogła wyrobić sobie ogólny pogląd w tym temacie oraz poznać najbardziej rozpowszechnione obecnie standardy. Praca ta wychodzi na przeciw potrzebom wielu osób, które stanęły przed koniecznością zapoznania się z podstawowymi unormowaniami w tej dziedzinie. Powodem tego może być choćby fakt, że coraz więcej organizacji i firm uznało za niezbędne wdrożenie standardów ISO lub CMM w celu poprawienia jakości tworzonego oprogramowania i polepszenia współpracy z klientem.

Można się zastanawiać dlaczego środowiska programistyczne tak trudno adoptują dowiedzione już zasady jakości. Prawdopodobnie dlatego, że powyższe metody są trudne do wprowadzenia i nie są intuicyjnie oczywiste. Bez przekonujących dowodów niewielu inżynierów wierzy, że bardziej korzystne jest zainwestowanie we wprowadzenie systemu jakości niż borykanie się z problemami wynikającymi z tradycyjnego podejścia. Tymczasem zostało wielokrotnie dowiedzione, że z ekonomicznego punktu widzenia inwestycja w jakość procentuje nie tylko w obniżeniu kosztów usuwania awarii, ale przede wszystkim w zadowoleniu klienta i poprawieniu wizerunku firmy.

Poniżej przedstawione zostało na przykładzie kilku firm, jak wdrożenie systemu jakości zaowocowało tak w wymiernych korzyściach tak finansowych, jak i w polepszeniu struktury i funkcjonowania organizacji.

Motorola

Motorola wdrożyła system CMM. Przejście z Level 1 na Level 2 dało następujące efekty [Johnson 94]:

Raytheon Equipment Division

Przejście z Level 1 na Level 3 w ramach systemu CMM zaowocowało w korzyściach finansowych [Dion 93]:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.