www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Pojęcie jakości i atrybuty jakości » Wstęp

Wstęp

Systemy komputerowe są używane w wielu krytycznych zastosowaniach, gdzie awaria może wywołać bardzo poważne konsekwencje. Aplikacje krytyczne posiadają następującą charakterystykę:

Rozwijanie systematycznych sposobów powiązania atrybutów jakości systemu z architekturą systemu dostarcza solidnej podstawy do podejmowania obiektywnych decyzji odnośnie przekształcania projektu i umożliwia inżynierom rozsądne prognozowanie atrybutów systemu. Zasadniczym celem jest zdolność ilościowego oszacowania różnorakich atrybutów jakości osiągając w efekcie lepiej działający system. Ten rozdział ma na celu bliższe omówienie wielorakich atrybutów jakości. Zajmiemy się różnorodnymi zagadnieniami problematyki jakości, podamy różne definicje samej jakości, podamy własności jakości oprogramowania wg normy ISO 9126 [ISO-9126 92], wprowadzimy rodzajową taksonomię (klasyfikację) atrybutów, starając się podzielić je na grupy. Zbadamy następujące atrybuty jakości: niezawodność, łatwość użytkowania, sprawność, zdolność funkcjonalna, przenośność, utrzymywalność (łatwość obsługiwania). Każdy z nich dojrzewał w swoim rodzimym środowisku. Rozważymy także powiązania pomiędzy atrybutami i przedyskutujemy jak na podstawie tych atrybutów oszacować architekturę software’ową.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.