www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Pojęcie jakości i atrybuty jakości » Metody analizy

Metody analizy

Metody formalne.

Dla systemów wysoce bezpiecznych analiza formalna projektu i specyfikacji systemu stosowana jest, aby zweryfikować projekt systemu w sensie spełniania wymagań i specyfikacji bezpieczeństwa.

Analiza penetracyjna.

Dla większości systemów zajmujących się bezpieczeństwem analiza penetracyjna jest wykonywana podczas fazy testowej systemu. Używa ona standardowego scenariusza ataku, aby ustalić, czy system jest odporny na te ataki. Analiza ta posiada ten minus, że pomija ataki nieznane w fazie testów.

Analiza ukrytego kanału.

Analiza ta jest zwykle wykonywana na systemach wielopoziomowego bezpieczeństwa określonych w DoD 5200.28, aby określić przepustowość dodatkowych kanałów systemu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.