www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Pojęcie jakości i atrybuty jakości » Niezawodność i bezpieczeństwo

Niezawodność i bezpieczeństwo

Niezawodność w swojej tradycji w pewnym sensie zawiera w sobie bezpieczeństwo definiując awarię jako „niesprostanie wymaganiom“. Jednak to podejście może nie wystarczać, ponieważ wymagania mogą być źle sprecyzowane bądź niekompletne i one same mogą być źródłem niepożądanych konsekwencji. System mający braki w swoim bezpieczeństwie nie jest niezawodny.

Podejście inżynierii bezpiecznej bierze pod uwagę nie tylko samo oprogramowanie, ale także kontekst systemu. Jest to istotne, ponieważ rozważanie tylko i wyłącznie oprogramowania może nie prowadzić do możliwości wypadku. Niektóre szczególne błędy mogą być wynikiem jednoczesnego błędu człowieka i oprogramowania. Czasami błąd oprogramowania ujawnia się dopiero w przypadku niesprzyjających warunków środowiska.

Rozróżnienie pomiędzy terminami bezpieczeństwo i niezawodność jest bardziej sprawą socjologii niż techniki. Niemniej jednak, istnieją specyficzne dla atrybutów okoliczności, w których to rozróżnienie jest sensowne. Podejście niezawodności ma na uwadze dostarczanie usług w normalnych warunkach (np. kontrola ruchu w sieci). Natomiast podejście bezpieczeństwa ma raczej na uwadze zapobieganie pewnym niepożądanym zdarzeniom (wypadkom). Nie sugeruje się jednak pomijania innych atrybutów, ale spoglądanie na wszystkie atrybuty razem w kontekście ich specyficznego projektu czy architektury.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.