www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » System jakości

System jakości

Norma ISO 9001 wymaga utworzenia udokumentowanego systemu jakości zawierającego procedury i instrukcje. Norma ISO 9000-3 dodatkowo charakteryzuje ten system jakości jako zintegrowany proces trwający przez cały cykl tworzenia oprogramowania, od rozmów z klientem do utrzymywania oprogramowania.

Z kolei CMM porusza kwestie systemu jakości przede wszystkim w Software Quality Assurance. Potrzebne procedury są rozproszone w różnych działaniach Activities Performed.

Specyficzne dla danego projektu procedury i standardy są opisane w planie tworzenia oprogramowania przedstawionym w Software Project Planning. Kwestie zagwarantowania zgodności z tymi procedurami i standardami są omówione w Sofware Quality Assurance oraz w Verifying Implementation w związku z czynnościami auditowymi.

Software Product Engineering wymaga, aby zadania inżynierii oprogramowania zostały zdefiniowane, zintegrowane oraz spójnie realizowane, co dokładnie odpowiada wytycznym normy ISO 9000-3 co do interpretacji tego podpunktu.

Organization Process Definition opisuje zbiór wytycznych związanych z procesem tworzenia oprogramowania, w tym standardy, procedury i opisy procesów na poziomie organizacji. Norma ISO 9001 omawia system jakości dostawcy, ale nie omawia związku pomiędzy wsparciem organizacyjnym a realizacją projektu, jak to czyni CMM. Z drugiej strony, norma ISO 9000-3 porusza kwestie planowania jakości w dwóch miejscach. Sekcja 4.2.3 omawia planowanie jakości abstrahując od konkretnego projektu, natomiast sekcja 5.5 omawia planowanie jakości w kontekście konkretnej implementacji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.