www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Przegląd umowy

Przegląd umowy

Norma ISO 9001 wymaga dokonania przeglądu kontraktu w celu zapewnienia, że wymagania w nim zawarte są dokładnie i spójnie zdefiniowane, zgodne z ofertą oraz możliwe do realizacji.

CMM przedstawia przegląd wymagań klienta w stosunku do oprogramowania w Requirements Management. Dostawca, czyli wytwórca oprogramowania jest zobowiązany zapewnić, że wymagania systemowe odnoszące się do oprogramowania zostaną udokumentowane i przeglądnięte oraz że miejsca, w których występują braki lub niejednoznaczności zostaną skorygowane. Ponieważ norma CMM ogranicza się wyłącznie do tworzenia oprogramowania, stąd nie bierze ona pod uwagę całościowych wymagań klienta.

Software Project Planning opisuje rozwój propozycji, status prac oraz plan tworzenia oprogramowania. Wszystkie te dokumenty są przeglądane przez grupę inżynierii oprogramowania oraz przez najwyższe kierownictwo przy ustalaniu warunków kontraktu.

CMM wprost traktuje o nabywaniu komponentów oprogramowania od poddostawców w części Software Subcontract Management. Kontrakty mogą być zwierane z zewnętrznym klientem lub z poddostawcą, jednak ta różnica nie jest uwzględniona w normie ISO 9001.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.