www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Kontrola i badania

Kontrola i badania

Norma ISO 9001 wymaga, aby dostarczane z zewnątrz materiały i środki były poddawane inspekcji i weryfikacji zanim zostaną wykorzystane. Zaleca się także przeprowadzanie inspekcji i testów wewnątrz procesów. Końcowe, ostateczne inspekcje i testy wykonywane są bezpośrednio przed przekazaniem wyrobu finalnego klientowi. Wyniki inspekcji i testów są dokumentowane i przechowywane.

Norma CMM z kolei porusza temat inspekcji środków dostarczonych z zewnątrz w Activity 6.3 części Integrated Software Management oraz w Activity 12 części Software Subcontract Management w stosunku do każdego rodzaju kodu zakupionego z zewnątrz. Testowanie jest szczegółowo omówione w Activity 5, 6 i 7 Software Product Engineering. Przeprowadzanie inspekcji wewnątrz procesów zostało przestawione w Peer Reviews.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.