www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Sterowanie procesem

Sterowanie procesem

Według wytycznych normy ISO 9001, procesy produkcyjne muszą zostać zdefiniowane i zaplanowane. Obejmuje to przeprowadzanie procesu produkcji w kontrolowanych warunkach, zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami. Procesy specjalne, tzn. takie, których efekty nie mogą zostać w pełni zweryfikowane po zakończeniu procesu, muszą być ciągle monitorowane i kontrolowane. Sekcje normy ISO 9000-3 poruszające te kwestie to: 5.6 (Projektowanie i wdrażanie), 6.5 (Zasady, praktyki i reguły), 6.6 (Narzędzia i techniki).

W normie CMM procedury definiujące proces wytwarzania oprogramowania są rozproszone w różnych kluczowych obszarach działania Activities Performed. Specyficzne procedury i standardy są opisane w software development plan, według wytycznych Activity 7 części Software Project Planning. Definicja oraz integracja procesów wytwarzania oprogramowania są omówione w Software Product Engineering. Narzędzia służące do realizacji tych procesów zostały wymienione w Ability 1.2 Software Product Engineering. Zapewnienie jakości procesu zostało opisane w Activity 4 Software Quality Assurance, przy czym zapewnienie jakości produktu omawia Activity 5.

Quantitative Process Management odnosi się z kolei do wykonywania pomiarów związanych z nadzorem nad jakością, w szczególności do stosowania metod statystycznych.

Należy także wspomnieć, że sekcja 6.6 normy ISO 9000-3 mówi, że "w razie potrzeby zaleca się, aby dostawca ulepszał stosowane narzędzia i techniki". Tekst ten odnosi się do wprowadzania w firmie nowych technologii, co w normie CMM zostało omówione w Technology Change Management.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.