www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Szkolenie

Szkolenie

Norma ISO 9001 wymaga, aby zostały określone potrzeby firmy w zakresie szkolenia oraz przeprowadzenia szkoleń koniecznych dla utrzymania odpowiedniego poziomu kwalifikacji personelu. Szczegółowe zapisy dotyczące przeprowadzonych szkoleń obejmujące zarówno ich treść, jak i dane o pracownikach biorących w nich udział muszą być przechowywane.

CMM definiuje specyficzne potrzeby w zakresie szkoleń przy okazji omawiania szkoleń i orientacji w Ability to Perform. Infrastruktura służąca do przeprowadzania szkoleń została przedstawiona w Training Program, w szczególności Activity 6 omawia przechowywanie zapisów ze szkoleń.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.