www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Nadzór nad dokumentacją i danymi

Nadzór nad dokumentacją i danymi

Norma ISO 9001 wymaga sprawowania ścisłego nadzoru nad dystrybucją i wprowadzaniem modyfikacji do dokumentacji.

CMM omawia czynności zarządzania konfiguracją związane z nadzorowaniem dokumentacji w Software Configuration Management. Specyficzne procedury, standardy oraz inna dokumentacja, która podlega zarządzaniu konfiguracją jest dystrybuowana poprzez główne obszary działania w różnych Activities Performed. Dokumentacja potrzebna w bieżącym funkcjonowaniu oraz przy utrzymywaniu systemu jest dokładnie przedstawiona w Activity 8 części Software Product Engineering.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.