www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań

Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań

Wymagania normy ISO 9001 dotyczą nadzorowania i utrzymywania wyposażenia służącego do kontroli, pomiarów i badań. Jeżeli chodzi o sprzęt i oprogramowanie używane do testów, jest ono kontrolowane przed użyciem oraz ponownie kontrolowane w określonych odstępach czasu. Norma ISO 9000-3 traktuje bardziej szczegółowo o tych kwestiach w sekcjach 5.7 (Badania i zatwierdzanie), 6.5 (Zasady, praktyki i reguły) oraz 6.6 (Narzędzia i techniki).

W normie CMM temat ten jest poruszony w pierwszym rzędzie w związku z testowaniem w części Software Product Engineering. Oprogramowanie używane do testów jest szczegółowo omówione w Ability 1.2.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.