www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Status kontroli i badania

Status kontroli i badania

Norma ISO 9001 wymaga, aby status inspekcji i testów dla każdej badanej jednostki był dokumentowany i przechowywany przez wszystkie etapy tworzenia oprogramowania.

Te zagadnienia norma CMM omawia we fragmentach dotyczących testowania w Software Product Engineering oraz w Activity 5 i 8 części Software Configuration Management odnoszących się odpowiednio do raportowania problemów oraz statusu konfiguracji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.