www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Metody statystyczne

Metody statystyczne

Norma ISO 9001 wymaga zidentyfikowania potrzeb w zakresie stosowania metod statystycznych wymaganych do ustalania, nadzorowania i weryfikacji zdolności procesów i cech wyrobu. Norma ISO 9000-3 nazywa te czynności jako pomiary (sekcja 6.4).

CMM opisuje pomiary w kilku różnych miejscach. Pomiary wykonywane na oprogramowaniu są omówione w poszczególnych Activities Performed, a pomiary dotyczące samego procesu zostały przedstawione w Measurement and Analysis.

Część Organization Process Definition w Activity 5 zajmuje się budowaniem bazy danych obejmującej całą firmę przeznaczonej do zbierania danych o procesie i produkcie. Ta baza danych jest utrzymywana na poziomie organizacji i wydaje się, że większość audytorów będzie akceptować dane na poziomie projektu, tak jak to zostało opisane w głównych obszarach zarządzania projektem na poziomie 2. Może się jednak zdarzyć, że audytorzy będą wymagali bazy danych z danymi historycznymi na poziomie organizacji oraz zastosowania prostych wykresów statystycznych.

Jeżeli nadzorowanie procesów statystycznych wynika z zaleceń tego podpunktu, jest to omówione w Quantitative Process Management oraz w Software Quality Management. Należy jednak zauważyć, że metody statystyczne mają być używane tam, gdzie to jest stosowne. Niektórzy audytorzy domagają się stosowania przynajmniej najprostszych metod statystycznych, jak na przykład analizy Pareto. Dla innych znów wystarcza, że dane z pomiarów są spójnie przechowywane i używane. Na tej podstawie widać, że wytyczne tego podpunktu pozostawiają duże pole do interpretacji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.