www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Wewnętrzne audity jakości

Wewnętrzne audity jakości

Norma ISO 9001 wymaga planowania i wykonywania auditów. Rezultaty auditów są przekazywane do kierownictwa. Naturalną konsekwencją auditów jest wykonywanie działań korygujących mających na celu skorygowanie wykrytych nieprawidłowości.

CMM opisuje przeprowadzanie auditów w Software Quality Assurance. Audity specyficzne są omówione w Verifying Implementation.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.