www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu

Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu

Norma ISO 9001 wymaga, aby każdy wyrób był zidentyfikowany na wszystkich etapach produkcji, dostarczania i instalacji. Norma zaleca także, choć nie wymaga, aby wyroby były identyfikowalne.

CMM porusza te kwestie przede wszystkim w Software Configuration Management. Activity 10 części Software Product Engineering mówi o specjalnych wymaganiach odnośnie spójności i identyfikowalności dla wszystkich wyrobów będących efektami pracy poszczególnych faz wytwarzania oprogramowania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.