www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Serwis

Serwis

Wytyczne normy ISO 9001 mówią o wykonywaniu czynności serwisowych według tego, jak zostało to wyspecyfikowane. ISO 9000-3 nazywa te działania utrzymywaniem oprogramowania.

Teoretycznie CMM obejmuje zarówno kwestie związane z tworzeniem oprogramowania, jak i z jego utrzymywaniem już po zainstalowaniu u klienta. W rzeczywistości jednak norma ta poświęca mało uwagi specyficznym problemom występującym przy utrzymywaniu. Problemy te zostały omówione wspólnie z zagadnieniami związanymi ściśle z wytwarzaniem oprogramowania i muszą być odpowiednio interpretowane w zależności od tego, czy rozpatrujemy je w kontekście wytwarzania, czy też utrzymywania. Faktycznie, utrzymywanie nie jest rozważana przez CMM jako osobny proces.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.