www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Zakupy

Zakupy

Norma ISO 9001 wymaga, aby zakupione produkty spełniały wcześniej wyspecyfikowane wymagania. Obejmuje to ocenę potencjalnych poddostawców oraz weryfikację zakupionych produktów.

CMM rozważa te kwestie w Software Subcontract Management. Ocena poddostawców jest opisana w Activity 2, a testy akceptacji wykonywane na zakupionym oprogramowaniu - w Activity 12.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.