www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Postępowanie z wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie, zabezpieczanie i dostarczanie

Postępowanie z wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie, zabezpieczanie i dostarczanie

Norma ISO 9001 wymaga stworzenia i utrzymywania procedur dotyczących wymienionych w tytule czynności: postępowania z wyrobem, jego przechowywania, pakowania, zabezpieczania i dostarczania do klienta. Norma ISO 9000-3 rozwija tą problematykę w sekcjach 5.8 (Odbiór) oraz 5.9 (Kopiowanie, dostarczanie i instalowanie).

CMM nie porusza kwestii kopiowania, dostarczania ani instalowania. Testy akceptacji są omówione w Activity 7 części Software Product Engineering. Z kolei Activity 7 części Software Configuration Management omawia tworzenie i wydawanie oprogramowania. Jednak dostarczanie i instalacja oprogramowania nie są opisane w normie CMM.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.