www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta

Nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta

Norma ISO 9001 stanowi, że każdy produkt dostarczony przez klienta musi zostać zweryfikowany, a następnie przez cały czas nadzorowany. ISO 9000-3 omawia tą kwestię w sekcji 6.8 (Wyrób programowy włączany do dostaw) już w odniesieniu do dostarczonych przez nabywcę komponentów oprogramowania.

CMM z kolei porusza temat korzystania zakupionego oprogramowania w Activity 6.3 części Integrated Software Management. CMM identyfikuje zakupione oprogramowanie, czy to w postaci kompletnych aplikacji, czy też modułów gotowych do wykorzystania w kodzie programu jako część planowania. Jednakowe traktowanie kompletnych aplikacji i modułów kodu jest jednym ze słabych miejsc normy CMM. Obszar ten jest w sposób lepiej i pełniej odpowiadający sytuacjom i problemom spotykanym w rzeczywistości został opisany w normie ISO 9000-3. Jest wskazane, aczkolwiek niekonieczne, aby wykonywać czynności testów akceptacji dla zakupionego oprogramowania wymienione w Activity 12 części Software Subcontract Management w stosunku do każdego rodzaju kodu zakupionego z zewnątrz.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.