www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami

Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami

Wytyczne normy ISO 9001 stanowią, że wyroby niezgodne z wymaganiami muszą być nadzorowane w celu uniknięcia nieumyślnego ich użycia lub instalacji. Problem ten przewija się przez normę ISO 9000-3 w sekcjach 5.6 (Projektowanie i wdrażanie), 5.7 (Badania i zatwierdzanie), 5.9 (Kopiowanie, dostarczanie i instalowanie) oraz 6.1 (Zarządzanie konfiguracją).

CMM omawia projektowanie, implementację, testowanie i zatwierdzanie w części Software Product Engineering. Z kolei Software Configuration Management w Activity 8 opisuje status elementów konfiguracji, wśród których są także takie, które zawierają rozpoznane, lecz jeszcze nie naprawione błędy. CMM nie obejmuje zagadnień związanych z instalacją.

W rzeczywistości ten podpunkt ma duże praktyczne znaczenie, gdyż nierzadko zachodzi potrzeba zestawienia końcowego wyrobu z komponentów, z których nie wszystkie spełniają ogół wymagań. W takim wypadku końcowy wyrób musi być wyjątkowo starannie nadzorowany.

Odnosząc do wytwarzania oprogramowania, istnieje czasem potrzeba użycia narzędzi lub komponentów kodu, które nie spełniają wszystkich wymaganych standardów. Przykładowo, wkomponowanie kodu napisanego w Fortranie do programu w Adzie może okazać się opłacalne ekonomicznie. Jednak zachodzi pewne ryzyko, że kod ten może spowodować zakłócenia w systemie napisanym w Adzie. W takim przypadku ryzyko to musi być starannie nadzorowane.

CMM nie zajmuje się kwestią wyrobów niezgodnych z wymaganiami. W normie ISO 9000-3 temat ten poruszony jest w kilku miejscach przy okazji omawiania kolejnych faz wytwarzania oprogramowania: w sekcjach 5.6 (Projektowanie i wdrażanie), 5.7 (Badania i zatwierdzanie), 5.9 (Kopiowanie, dostarczanie i instalowanie) oraz 6.1 (Zarządzanie konfiguracją).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.